Ιατρική εξέταση οδηγών και υποψήφιων οδηγών- Διοργάνωση ενημερωτικής συνάντησης 19-10-2016 στα γραφεία του ΙΣΕ.pdf

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΔΗΓΩΝ

Ιατρική εξέταση οδηγών και υποψήφιων οδηγών- Διοργάνωση ενημερωτικής συνάντησης στα γραφεία του ΙΣΕ