Εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη: Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι Εντέρου-Σάββατο, 8 Ιουλίου 2017, Νομαρχείο Έβρου

Σάββατο, 8 Ιουλίου 2017, 6.00 μ.μ.

Νομαρχείο Έβρου, Αλεξανδρούπολη

Αίθουσα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΡΗΤΗ»

PROGRAMMA