ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανάρτηση ΘΠΣ «Άλλες μορφές Σακχαρώδη Διαβήτη» και επικαιροποιημένου ΘΠΣ «Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου ΙΙ»

Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 13/3/2017 θα αναρτηθούν στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης τo νέο Θεραπευτικό Πρωτόκολλο «Άλλες μορφές Σακχαρώδη Διαβήτη» καθώς και επικαιροποίηση του Θεραπευτικού πρωτοκόλλου «Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου ΙΙ».

*****************************************************************************************************************

Συμπλήρωση κίτρινης κάρτας του ΕΟΦ για αλλαγή δραστικής ουσίας θεραπευτικού πρωτοκόλλου λόγω δυσανεξίας

Σας ενημερώνουμε ότι για όσα Θεραπευτικά Πρωτόκολλα υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής χορηγούμενης δραστικής ουσίας λόγω δυσανεξίας ή παρενεργειών σε ένα φαρμακευτικό προϊόν, θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώνεται η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ του ΕΟΦ (https://www.eof.gr/web/guest/yellowgeneral).