ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ: Για καταχώρηση συνταγής μέσω θεραπευτικού πρωτοκόλλου συνταγογράφησης

Για καταχώρηση συνταγής μέσω θεραπευτικού πρωτοκόλλου συνταγογράφησης, θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες στην «Αρχική» σελίδα της εφαρμογής και συγκεκριμένα στην ενότητα «Βοήθεια στη χρήση του συστήματος».

Ειδικά για τα ΘΠΣ του ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ, κατά την επιλογή «Ομάδας Ουσιών», επειδή είναι μεγάλο το πλήθος των ομάδων, εμφανίζονται μόνο οι πρώτες και υπάρχει μπάρα κύλισης ( scroll bar ) για να εμφανίσετε και τις υπόλοιπες ομάδες κάθε βήματος του πρωτοκόλλου, προκειμένου να επιλέξετε τις κατάλληλες δραστικές ουσίες.

Η συνταγογράφηση για ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ θα γίνεται μόνο μέσω των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων από 9/5/2016, για ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ από 2/6/2016

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με απόφαση της Εθνικής Επιτροπής παρακολούθησης της φαρμακευτικής δαπάνης και εφαρμογής των θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης, από την 9 Μαΐου 2016 η συνταγογράφηση φαρμάκων για ασθενείς με ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ θα γίνεται αποκλειστικά μέσω των αντίστοιχων Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων. Επίσης, για τους ασθενείς με ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ από την 2 Ιουνίου 2016 η συνταγογράφηση φαρμάκων θα γίνεται αποκλειστικά μέσω του αντίστοιχου Θεραπευτικού Πρωτοκόλλου.