Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης και ηλεκτρονική συμπλήρωση του εισηγητικού φακέλου για τα ΚΕΠΑ από τον θεράποντα γιατρό

(ΚΕ.Π.Α.), συμπλήρωση και υποβολή ηλεκτρονικού εισηγητικού φακέλου σύμφωνα με το εγχειρίδιο της ΗΔΙΚΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Ο Ν.4961/2022, η με αριθμ.83779/12-09-2022 (ΦΕΚ 4830/τΒ ́/13-09-2022) απόφαση του υφυπουργού εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων «Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), το εγχειρίδιο χρήσης αίτησης ΚΕΠΑ και το εγχειρίδιο χρήσης του ηλεκτρονικού Εισηγητικού φακέλου της ΗΔΙΚΑ».

Προς Πανελλήνιο ιατρικό Σύλλογο

 

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου

FEK-2022-Tefxos B-04830-downloaded -13_09_2022

Εγχειρίδιο_Χρήσης_Αίτηση_ΚΕ.Π.Α.

Νόμος Για Εθνική Πύλη Αναπηρίας ν.4961-2022