Κλινικό Φροντιστήριο Επαγρύπνησης για Συστηματικά Φλεγμονώδη & Αυτοάνοσα Νοσήματα

«Ρευματολογία στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: Κλινικό Φροντιστήριο Επαγρύπνησης για Συστηματικά Φλεγμονώδη & Αυτοάνοσα Νοσήματα» το οποίο θα διεξαχθεί στα Χανιά στις 30/9 – 2/10 2016.

https://pcoconvin.eventsair.com/QuickEventWebsitePortal/vigilance2016/web