Π.Ι.Σ. προς Ιατρικούς Συλλόγους: Διαβίβαση εγγράφου ΕΟΠΥΥ_κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την άυλη συνταγογράφηση

ΑΠ 5271_ΠΙΣ ΠΡΟΣ ΕΟΠΥΥ_ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΟΠΥΥ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ & CLAWBACK

ΑΠ 5260_ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ_ΕΟΠΥΥ_ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ_ΑΥΛΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ