ΠΜΣ Αγγειοχειρουργικής-Προκήρυξη Γ’ Κύκλου Σπουδών-Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 27 Οκτωβρίου 2022

ΠΜΣ Αγγειοχειρουργικής-Προκήρυξη Γ. Κύκλου Σπουδών

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως τις 27 Οκτωβρίου 2022

Προκήρυξη του Γ’ Κύκλου Σπουδών του ΠΜΣ Αγγειοχειρουργικής του ΔΠΘ με τίτλο: “ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ” για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23

ΠΜΣ Αγγειοχειρουργικής_Προκήρυξη_γ κύκλος (1)