Προκήρυξη 4ου κύκλου ΠΜΣ Νεφρολογίας ΔΠΘ- “Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας»

Προκήρυξη του 4ου κύκλου  του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Νεφρολογίας του Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ με τίτλο “Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας»  με προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών από 01/11/2022 έως 31/01/2023
Συνημμένα σας αποστέλλουμε την πρόσκληση ενδιαφέροντος, την αίτηση και μια ανακοίνωση 
Επίσης πληροφορίες σχετικές για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μαςnephrol.med.duth.gr
Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τον σύνδεσμο της 
Πρόσκλησης ενδιαφέροντος ενδιαφέροντος  καθώς και την συνημμένη Αίτηση
 312512416_1591110997972153_2645864429963487895_n