Προκήρυξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην “Ανθρώπινη Αναπαραγωγή» της Ιατρικής ΔΠΘ

Αγαπητοί κύριοι, ες
Συνημμένα σας αποστέλλουμε την προκήρυξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του

Τμήματος Ιατρικής με τίτλο “Ανθρώπινη Αναπαραγωγή¨ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 καθώς και την επιστολή του Διευθυντή του προγράμματος καθηγητή κ. Νικολέττου Νικόλαου.

ΑΙΤΗΣΗ ΜΠΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 2022-23

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΠΣ AΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2022-23

Επιστολή ΜΠΣ από Επιστημονικά Υπεύθυνο 2022