Προσαρμογές του Μητρώου Covid-19 λόγω της διάθεσης των Self tests

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση

Προσαρμογές του Μητρώου Covid-19 λόγω της διάθεσης των Self tests

Σας ενημερώνουμε ότι, μετά την έναρξη διάθεσης των self test από τα φαρμακεία, έχει προσαρμοστεί η εφαρμογή του Μητρώου Covid-19 έτσι ώστε κατά την καταχώρηση νέου παραπεμπτικού, νέας εργαστηριακής διερεύνησης καθώς και rapid test έχει προστεθεί νέα ένδειξη με περιγραφή Προήλθε από θετικό Self test  για τη δήλωση εάν η εξέταση πραγματοποιείται κατόπιν θετικού self test.

Αντίστοιχα έχει προσαρμοσθεί και η αναφορά Αναλυτική Κατάσταση Επιβεβαιωμένων Κρουσμάτων στην οποία έχει προστεθεί η αναφερόμενη νέα ένδειξη.