ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ