Προσλήψεις Ιατρών ΕΣΥ σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα

Το Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις Ιατρών ΕΣΥ:
* 1 Επιμ. Β’ Παθολογίας
* 1 Επιμ. Β’ Αιματολογίας ή Ιατρικής Βιοπαθολογίας
* 1 Επιμ. Β’ Αναισθησιολογίας Proslipsis gr
* 1 Επιμ. Β’ Νευροχειρουργικής
* 2 Επιμ. Β’ Ααναισθησιολογής ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Ορθοπαιδικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ, ή Γενικής Ιατρικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση – συντονισμό του έργου της εφημερίας για το ΤΕΠ
Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 25.7.2016.

5 ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

 

Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου -8 θέσεις του κλάδου ιατρών ΕΣΥ

 

ΕΣΥΟΡΘΗ-ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΕΝΝΕΑ-ΘΕΣΕΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-ΕΣΥ

 

Προκήρυξη θέσεων ΕΣΥ, για το Νοσοκομείο Πατρών ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ

 

Προκήρυξη 10 θέσεων μόνιμων ιατρών ΕΣΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΤΑΞΑ

 

Προκήρυξη 7 θέσεων μόνιμων ιατρών ΕΣΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Προκήρυξη 5 θέσεων μόνιμων ιατρών ΕΣΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΓ. ΣΟΦΙΑ

 

Προκήρυξη 2 θέσεων μόνιμων ιατρών ΕΣΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΟΛΑΩΝ

 

Προκήρυξη 6 θέσεων μόνιμων ιατρών ΕΣΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

 

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών επί θητεία κλάδου ΕΣΥ για την Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας

 

Νοσοκομείο – ΚΥ Ιπποκράτειον Κω*

* 1 Επιμ. Β’ Χειρουργικής

* 1 Επιμ. Β’ Καρδιολογίας

* 2 Επιμ. Β’ Παιδιατρικής

* 1 Επιμ. Β’ Νεφρολογίας

Αιτήσεις μέχρι 26 Ιουνίου 2016.

Τηλ. Πληροφοριών:  2242360314 (Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού)  2242360221 (Γραφείο Διοικητή).

* Την συνοπτική ανακοίνωση πρόσληψης μας την έστειλαν από το Νοσοκομείο Κω, γι′ αυτό και δεν παραπέμπουμε στην ανακοίνωση του προγράμματος Διαύγεια. 

 

Νοσοκομείο Πειραιά Τζάνειο

* 1 Επιμ. Β’ Παθολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Αναισθησιολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Νεφρολογίας για την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)

* 1 Επιμ. Β’ Καρδιολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Ουρολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Νεφρολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Αναισθησιολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Παιδοψυχιατρικής

* 2 Επιμ. Β’ Ιατρικής Βιοπαθολογίας

Αιτήσεις μέχρι 4.7.2016.

 

Νοσοκομείο Αθηνών Άγιος Σάββας

* 1 Επιμ. Β’ Αναισθησιολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Ακτινοδιαγνωστικής

* 2 Επιμ. Β’ Παθολογικής Ογκολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Παθολογικής Ανατομικής

* 1 Επιμ. Β’ Ιατρικής Βιοπαθολογίας

Αιτήσεις μέχρι 4.7.2016.

 

Νοσοκομείο Αθηνών Γ. Γεννηματάς

* 1 Επιμ. Β’ Καρδιολογίας

* 2 Επιμ. Β’ Αναισθησιολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Αγγειοχειρουργικής

* 1 Επιμ. Β’ Παθολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Αναισθησιολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Νεφρολογίας για την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)

* 1 Επιμ. Β’ Παθολογικής Ανατομικής

* 1 Επιμ. Β’ Ψυχιατρικής για το Ψυχιατρικό Τμήμα

* 1 Επιμ. Β’ Ψυχιατρικής για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χαλανδρίου

* 1 Επιμ. Β’ Παιδοψυχιατρικής για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χαλανδρίου

Αιτήσεις μέχρι 29.6.2016.

 

Νοσοκομείο Χαλκιδικής

* 1 Επιμ. Β’ Χειρουργικής

* 1 Επιμ. Β’ Αναισθησιολογίας Proslipsis.gr

* 1 Επιμ. Β’ Ορθοπεδικής

* 1 Επιμ. Β’ Ιατρικής Βιοπαθολογίας

Αιτήσεις μέχρι 4.7.2016.

 

Νοσοκομείο Διδυμοτείχου

* 1 Επιμ. Β’ Παθολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Χειρουργικής

* 1 Επιμ. Β’ Ορθοπεδικής

* 1 Επιμ. Β’ Νεφρολογίας

Αιτήσεις μέχρι 4.7.2016.

 

Νοσοκομείο Ιεράπετρας

* 1 Επιμ. Β’ Ιατρικής Βιοπαθολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Καρδιολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Αναισθησιολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Χειρουργικής

Αιτήσεις μέχρι 29.6.2016.

 

Νοσοκομείο Άρτας

* 2 Επιμ. Β’ Ψυχιατρικής

Αιτήσεις μέχρι 2.7.2016.

 

Νοσοκομείο Χανίων

* 1 Επιμ. Β’ Χειρουργικής

Αιτήσεις μέχρι 4.7.2016.

 

Νοσοκομείο Ελευσίνας Θριάσιο (ορθή επανάληψη)

* 1 Επιμ. Β’ Αιματολογίας ή Ιατρικής Βιοπαθολογίας ή Παθολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Αναισθησιολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Παθολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Καρδιολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας για τη ΜΕΘ

* 1 Επιμ. Β’ Παιδιατρικής

Αιτήσεις μέχρι 28.6.2016.

 

Νοσοκομείο Ξάνθης

* 1 Επιμ. Β’ Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας

* 2 Επιμ. Β’ Ψυχιατρικής Proslipsis.gr

* 2 Επιμ. Β’ Παθολογίας

* 2 Επιμ. Β’ Καρδιολογίας

* 2 Επιμ. Β’ Παιδιατρικής

Αιτήσεις μέχρι 4.7.2016.

 

Νοσοκομείο Ρόδου

* 2 Επιμ. Β’ Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Ορθοπεδικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή Γενικής Ιατρικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση – συντονισμό του έργου της εφημερίας για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

* 1 Επιμ. Β’ Παθολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Νευρολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Ιατρικής Βιοπαθολογίας

* 3 Επιμ. Β’ Ψυχιατρικής

* 1 Επιμ. Β’ Παθολογικής Ανατομικής Proslipsis.gr

* 1 Επιμ. Β’ Αγγειοχειρουργικής

* 1 Επιμ. Β’ Νεφρολογίας (για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού)

* 1 Επιμ. Β’ Αναισθησιολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Καρδιολογίας

Αιτήσεις μέχρι 28.6.2016.

 

Νοσοκομείο Κομοτηνής

* 1 Επιμ. Β’ Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας για τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)

* 1 Επιμ. Β’ Νεφρολογίας για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (ΜΝΤ)

* 2 Επιμ. Β’ Ορθοπαιδικής

* 1 Επιμ. Β’ Οφθαλμολογίας

Αιτήσεις μέχρι 4.7.2016.

 

Νοσοκομείο Αθηνών Η Ελπίς

* 1 Επιμ. Β’ Καρδιολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Χειρουργικής

Επιμ. Β’ Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για την ΜΕΘ)

Αιτήσεις μέχρι 28.6.2016.

 

Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου

* 1 Επιμ. Β’ Παθολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Καρδιολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Αναισθησιολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Γαστρεντερολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Παθολογικής Ανατομικής

Αιτήσεις μέχρι 27.6.2016.

 

Νοσοκομείο Σερρών

* 2 Επιμ. Β’ Ψυχιατρικής

* 1 Επιμ. Β’ Παιδιατρικής

* 1 Επιμ. Β’ Νεφρολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Ορθοπεδικής

* 1 Επιμ. Β’ Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Αναισθησιολογίας

Αιτήσεις μέχρι 4.7.2016.

 

Νοσοκομείο – ΚΥ Καρύστου

* 1 Επιμ. Β’ Γενικής Χειρουργικής  Proslipsis.gr

* 1 Επιμ. Β’ Αναισθησιολογίας

Αιτήσεις μέχρι 29.6.2016.

 

Νοσοκομείο – ΚΥ Καλύμνου

* 1 Επιμ. Β’ Παιδιατρικής Proslipsis.gr

* 1 Επιμ. Β’ Καρδιολογίας

Αιτήσεις μέχρι 27.6.2016.

 

 

Νοσοκομείο Λαμίας

* 4 Επιµ. Β’ Παιδιατρικής

* 2 Επιµ. Β’ Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Ορθοπεδικής (µε αποδεδειγµένη εµπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ) ή Γενικής Ιατρικής (µε αποδεδειγµένη εµπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκοµειακή περίθαλψη και διαχείριση –διοίκηση –συντονισµό του έργου της εφηµερίας) για το Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών (για τη ΜΕΘ)

* 1 Επιµ. Β’ Νεφρολογίας

* 4 Επιµ. Β’ Παθολογίας

Αιτήσεις μέχρι 27.6.2016.

 

Νοσοκομεία – ΚΥ Ευβοίας

* 1 ΕΠιμ. Β’ Αναισθησιολογίας

* 1 ΕΠιμ. Β’ Ορθοπαιδικής

Αιτήσεις μέχρι 29.6.2016.

 

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

* 1 Επιμ. Β’ Παθολογίας

* 3 Επιμ. Β’ Αναισθησιολογίας Proslipsis.gr

* 1 Επιμ. Β’ Ακτινοδιαγνωστικής

* 2 Επιμ. Β’ Παθολογικής Ογκολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Νεφρολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Αιματολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Παιδιατρικής

* 2 Επιμ. Β’ Ορθοπαιδικής

Αιτήσεις μέχρι 27.6.2016.

 

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

* 1 Επιμ. Β’ Παιδιατρικής

* 1 Επιμ. Β’ Χειρουργικής

* 1 Επιμ. Β’ Μαιευτικής – Γυναικολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Παθολογικής Ογκολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για την ΜΕΘ)

* 1 Επιμ. Β’ Ιατρικής Βιοπαθολογίας

Αιτήσεις μέχρι 27.6.2016.

 

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου

* 2 Επιμ. Β’ Παθολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Παθολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Αιματολογίας

* 2 Επιμ. Β’ Παιδιατρικής

* 1 Επιμ. Β’ Ουρολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Παιδοψυχιατρικής

Αιτήσεις μέχρι 27.6.2016.

 

Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γ. Γεννηματάς – Άγιος Δημήτριος

* 1 Επιμ. Β’ Παθολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Οφθαλμολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για τη ΜΕΘ)

Αιτήσεις μέχρι 29.6.2016.

 

Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γ. Γεννηματάς – Άγιος Δημήτριος

* 1 Επιμ. Β’ Παθολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Παιδιατρικής Proslipsis.gr

* 1 Επιμ. Β’ Αναισθησιολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Ωτορινολαρυγγολογίας

Αιτήσεις μέχρι 4.7.2016.

 

Νοσοκομείο Άμφισσας

* 1 Επιμ. Β’ Παθολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Μαιευτικής – Γυναικολογίας

Αιτήσεις μέχρι 22.6.2016.

 

Νοσοκομείο Έβρου

* 2 Επιμ. Β’ Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Αναισθησιολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Παθολογικής Ανατομικής

* 1 Επιμ. Β’ Παιδιατρικής

Αιτήσεις μέχρι 27.6.2016.

 

Νοσοκομείο Λιβαδειάς – Θηβών

* 1 Επιμ. Β’ Παθολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Καρδιολογίας Proslipsis.gr

* 1 Επιμ. Β’ Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας

* 1 επιμ. Β’ Νευρολογίας

Αιτήσεις μέχρι 25.6.2016.

 

Νοσοκομείο Ελευσίνας Θριάσιο

* 1 Επιμ. Β’ Αιματολογίας ή Ιατρικής Βιοπαθολογίας ή Παθολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Αναισθησιολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Παθολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Καρδιολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας για τη ΜΕΘ

Αιτήσεις μέχρι 28.6.2016.

 

Νοσοκομείο Αθηνών Κοργιαλλένειο – Μπενάκειο

* 1 Επιμ. Β’ Αιματολογίας ή Ιατρικής Βιοπαθολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Αναισθησιολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Ορθοπαιδικής

* 1 Επιμ. Β’ Νευροχειρουργικής

* 1 Επιμ. Β’ Ακτινοδιαγνωστικής

* 1 Επιμ. Β’ Παθολογικής Ανατομικής

Αιτήσεις μέχρι 22.6.2016.

 

Νοσοκομείο – ΚΥ Λέρου

* 2 Επιμ. Β’ Αναισθησιολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Ακτινοδιαγνωστικής

* 1 Επιμ. Β’ Ιατρικής Βιοπαθολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Ορθοπαιδικής

* 1 Επιμ. Β’ Ψυχιατρικής

Αιτήσεις μέχρι 27.6.2016.

 

Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπανικολάου (ορθή επανάληψη)

* 3 Επιμ. Β’ Αναισθησιολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για τη ΜΕΘ)

* 1 Επιμ. Β’ Ακτινοδιαγνωστικής

* 1 Επιμ. Β’ Χειρουργικής Θώρακα

* 1 Επιμ. Β’ Αιματολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Χειρουργικής

* 1 Επιμ. Β’ Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Νεφρολογίας Proslipsis.gr

* 1 Επιμ. Β’ Ψυχιατρικής

Αιτήσεις μέχρι 22.6.2016.

 

7η ΥΠΕ Κρήτης

* 1 Επιμ. Β’ Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας του ΠΕΔΥ – ΠΠΙ Τυμπακίου

* 1 Επιμ. Β’ Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας του ΠΕΔΥ – ΠΠΙ Χώρας Σφακίων

* 1 Επιμ. Β’ Παιδιατρικής, του ΠΕΔΥ – ΚΥ Βάμου

Αιτήσεις μέχρι 22.6.2016.

 

Νοσοκομείο Λιβαδειάς – Θηβών

* 1 Επιμ. Β’ Παθολογίας

* 1 επιμ. Β’ Χειρουργικής

Αιτήσεις μέχρι 21.6.2016.

 

Νοσοκομείο Αιγίου

* 1 Επιμ. Β’ Παιδιατρικής

* 1 επιμ. Β’ Χειρουργικής

* 1 επιμ. Β΄Αναισθησιολογίας

Αιτήσεις μέχρι 25.6.2016.

 

Νοσοκομείο Κέρκυρας

(άγονη και προβληματική περιοχή Β κατηγορίας )

* 1 Επιμ. Β’ Νεφρολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Παθολογίας

* 1 Επιμ. Β’  ΩΡΛ

* 1 Επιμ. Β’ Ενδοκρινολογίας

* 2 Επιμ. Β’ Ψυχιατρικής

* 1 Επιμ. Β’ Αιματολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Παιδοψυχιατρικής για το ΚΨΥ

Αιτήσεις μέχρι 21.6.2016.

 

Νοσοκομείο Ημαθίας (Ναουσα)

* 1 Επιμ. Β’ Ιατρικής Βιοπαθολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Παιδιατρικής

Αιτήσεις μέχρι 21.6.2016.

 

Νοσοκομείο Ημαθίας (Βέροια)

* 2 Επιμ. Β’ Καρδιολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Μαιευτικής – Γυναικολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Χειρουργικής

* 1 Επιμ. Β’ Παιδιατρικής

* 1 Επιμ. Β’ Παθολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για τη ΜΕΘ)

Αιτήσεις μέχρι 21.6.2016.

 

Νοσοκομείο Κορίνθου

* 3 Επιμ. Β’ Ψυχιατρικής

* 1 Επιμ. Β’ Παθολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Ουρολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Μαιευτικής – Γυναικολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Παιδιατρικής

* 1 Επιμ. Β’ Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για τη ΜΕΘ)

Αιτήσεις μέχρι 28.6.2016.

 

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

* 5 Επιμ. Β’ Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας

Αιτήσεις μέχρι 20.6.2016.

 

Νοσοκομείο Καρπενησίου (ορθή επανάληψη)

* 1 Επιμ. Β’ Παθολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Αιματολογίας ή Ιατρικής Βιοπαθολογίας ή Παθολογίας (για το τμήμα Αιμοδοσίας)

Αιτήσεις μέχρι 21.6.2016.

 

Νοσοκομείο Σάμου

* 1 Επιμ. Β’ Παιδιατρικής

* 1 Επιμ. Β’ Ψυχιατρικής

* 1 Επιμ. Β’ Οφθαλμολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Παθολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Καρδιολογίας

* 2 Επιμ. Β’ Ψυχιατρικής για το ΚΨΥ

Αιτήσεις μέχρι 15.6.2016.

 

Νοσοκομείο Καστοριάς

* 1 Επιμ. Β’ Καρδιολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Νευρολογίας

* 1 επιμ. Β’ Αναισθησιολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογείας ή Ορθοπεδικής (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ) ή Γενικής Ιατρικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση – συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το ΤΕΠ)

Αιτήσεις μέχρι 21.6.2016.

 

Νοσοκομείο – ΚΥ Φιλιατών

* 1 επιμ. Β’ Ακτινοδιαγνωστικής

* 1 επιμ. Β’ Παθολογίας

* 1 επιμ. Β’ ΩΡΛ

Αιτήσεις μέχρι 21.6.2016.

 

Νοσοκομείο – ΚΥ Νάξου

* 1 επιμ. Β’ Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας

* 1 επιμ. Β’ Παιδιατρικής Proslipsis.gr

* 1 επιμ. Β’ Καρδιολογίας

Αιτήσεις μέχρι 22.6.2016.

 

Θεραπευτήριο – ΚΥ Λέρου (έγκριση)

* 2 Επιμ. Β’ Αναισθησιολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Ακτινοδιαγνωστικής

* 1 Επιμ. Β’ Ορθοπαιδικής

* 3 Επιμ. Β’ Ψυχιατρικής

* 1 Επιμ. Β’ Ιατρικής Βιοπαθολογίας

Αιτήσεις Προσεχώς. Proslipsis.gr

 

Νοσοκομείο Κοζάνης

* 1 Επιμ. Β’ Παθολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Παιδιατρικής

* 1 Επιμ. Β’ Ψυχιατρικής

* 1 Επιμ. Β’ Αναισθησιολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Ακτινοδιαγνωστικής

* 1 Επιμ. Β’ Χειρουργικής

* 1 Επιμ. Β’ Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογείας ή Ορθοπεδικής (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ) ή Γενικής Ιατρικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση – συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το ΤΕΠ)

Αιτήσεις μέχρι 22.6.2016.

 

Νοσοκομείο Κέρκυρας

* 1 Επιμ. Β’ Νεφρολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Παθολογίας

* 1 Επιμ. Β’ ΩΡΛ

* 1 Επιμ. Β’ Ενδοκρινολογίας Proslipsis.gr

* 2 Επιμ. Β’ Ψυχιατρικής

* 1 Επιμ. Β’ Αιματολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Παιδοψυχιατρικής

Αιτήσεις μέχρι 21.6.2016.

 

Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Θεαγένειο

* 2 Επιμ. Β’ Πυρηνικής Ιατρικής,

* 2 Επιμ. Β’ Παθολογικής Ογκολογίας, (µία θέση για το Β΄ Ογκολογικό Χηµειοθεραπευτικό και µία θέση για το Γ΄ Ογκολογικό Χηµειοθεραπευτικό τµήµα)

* 1 Επιμ. Β’ Χειρουργικής Θώρακα,

* 1 Επιμ. Β’ Ακτινοδιαγνωστικής,

* 1 Επιμ. Β’ Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευµονολογίας Φυµατιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για τη ΜΕΘ).

Αιτήσεις μέχρι 21.6.2016

 

Νοσοκομείο Καρδίτσας

* 1 Επιμ. Β’ Νεφρολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Παιδιατρικής

* 1 Επιμ. Β’ Οφθαλµολογίας

* 1 Επιμ. Β’ Ακτινοδιαγνωστικής

* 2 Επιμ. Β’ Ψυχιατρικής

* 1 Επιμ. Β’ Αιµατολογίας ή Παιδιατρικής ή Παθολογίας, για την Μονάδα Μεσογεακής Αναιµίας και ∆ρεπανοκυτταρικής Νόσου

Αιτήσεις μέχρι 22.6.2016.

 

 

 

Πρόσληψη Ιατρών ΕΣΥ στο Νοσοκομείο Λήμνου (24/5/2016)
Το Νοσοκομείο Λήμνου προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις Ιατρών ΕΣΥ:

* 2 επιμ. Β’ Παθολογίας

* 2 επιμ. Β’ Αναισθησιολογίας

* 1 επιμ. Β’ Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας

Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 21.6.2016.

Κατεβάστε την πρόσκληση.

 

 

Το Νοσοκομείο Σύρου προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις Ιατρών ΕΣΥ:

* 1 επιμ. Β’ Παιδιατρικής

* 1 επιμ. Β’ Παθολογίας

* 1 επιμ. Β’ Ουρολογίας Proslipsis gr

* 1 επιμ. Β’ Ωτορινολαρυγγολογίας

Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 28.6.2016.

Κατεβάστε την πρόσκληση.

 

Πρόσληψη Ιατρών ΕΣΥ στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης (23/5/2016)
Το Νοσοκομείο Μυτιλήνης προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις Ιατρών ΕΣΥ:

* 1 επιμ. Β’ Παιδιατρικής

* 1 επιμ. Β’ Αιματολογίας

* 1 επιμ. Β’ Νεφρολογίας Proslipsis gr

* 1 επιμ. Β’ Ψυχιατρικής

* 1 επιμ. Β’ Ακτινοδιαγνωστικής

Κατεβάστε την πρόσκληση.