Θέσεις Ιατρών ΕΣΥ σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: Σας ενημερώνουμε ότι έγινε ανάκληση της  προκήρυξης για δυο (2) θέσεις Επιμελητή  Α στο ΠΕΔΥ – ΚΥ Πρινου με  ΑΔΑ: 6ΗΣΞΟΡ1Ο-9ΤΥ

ΟΙ  ΘΕΣΕΙΣ
(Πατήστε πάνω στον τίτλο για να κατεβάσετε την πρόσκληση)
* 1 επιμ. Β’ Γαστρεντερολογίας με εξειδίκευση και εμπειρία στην επεμβατική ενδοσκοπική υπερηχοτομογραφία
* 1 επιμ. Β’ Μαιευτικής – Γυναικολογίας με εξειδίκευση στην γυναικολογική ογκολογία
Αιτήσεις μέχρι 9.10.2017.
* 2 επιμ. Β’ Παιδιατρικής για την ΜΕΝΝ
Αιτήσεις μέχρι 9.10.2017.
* 2 Διευθυντές Παιδιατρικής
Αιτήσεις μέχρι 27.9.2017.
* 2 επιμ. Β’ ΜΕΘ
Αιτήσεις μέχρι 2.10.2017.
* 1 επιμ. Β’ Παιδιατρικής για τη ΜΕΝΝ
Αιτήσεις μέχρι 30.9.2017.
* 2 επιμ. Β’ Παθολογίας
Αιτήσεις μέχρι 26.9.2017.
* 1 επιμ. Β’ ΜΕΘ (Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας)
Αιτήσεις μέχρι 30.9.2017.
* 1 επιμ. Β’ Νεφρολογίας
Αιτήσεις μέχρι 2.10.2017.
* 1 επιμ. Β’ Νεφρολογίας Proslipsis.gr
* 1 επιμ. Β’ Μαιευτικής – Γυναικολογίας
Αιτήσεις μέχρι 19.9.2017.
* 2 επιμ. Β’ για τη ΜΕΘ (Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας)
Αιτήσεις μέχρι 27.9.2017.
* 2 επιμ. Β’ για τη ΜΕΘ (Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας)
Αιτήσεις μέχρι 2.10.2017.
* 2 επιμ. Β’ Ψυχιατρικής Proslipsis.gr
Αιτήσεις μέχρι 2.10.2017.
* 2 επιμ. Β’ για τη ΜΕΘ (Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας για τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας)
Αιτήσεις μέχρι 20.9.2017. Proslipsis.gr
* 3 επιμ. Β’ για τη ΜΕΘ (Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας για τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας)
Αιτήσεις μέχρι 20.9.2017.
 Proslipsis.gr
* 1  Διευθυντή Παθολογίας
Αιτήσεις μέχρι 20.9.2017.
* 1 επιμ. Β’ Γαστρεντερολογίας με εξειδίκευση και εμπειρία στην επεμβατική ενδοσκοπική υπερηχοτομογραφία
Αιτήσεις προσεχώς.
* 1 Διευθυντή Παθολογίας
* 1 επιμ. Β’ Παθολογίας Proslipsis.gr
Αιτήσεις μέχρι 11.9.2017.
* 1 Ιατρό Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής
Αιτήσεις μέχρι 1.9.2017.
* 2 επιμ. Β’ Χειρουργικής Θώρακα
* 1 επιμ. Β’ Πυρηνικής Ιατρικής
Αιτήσεις μέχρι 13.9.2017.
* 3 επιμ. Β’ για τη ΜΕΘ (Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας) Proslipsis.gr
Αιτήσεις μέχρι 6.9.2017.
* 1 επιμ. Β’ Αναισθησιολογίας
Αιτήσεις μέχρι 11.9.2017.
* 6 επιμ. Β’ Παιδιατρικής
Αιτήσεις μέχρι τις 13.9.2017.
* 1 επιμ. Β’ Χειρουργικής  Proslipsis.gr
* 1 επιμ. Β’ Ρευματολογίας
Αιτήσεις μέχρι 18.9.2017.
* 2 επιμ. Β’ Παιδιατρικής (για τη ΜΕΝΝ)
Αιτήσεις μέχρι 12.9.2017.
* 1 επιμ. Β’ Παθολογίας Proslipsis.gr
* 1 επιμ. Β’ για τη ΜΕΘ (Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας)
Αιτήσεις μέχρι 11.9.2017.

4 γιατροί στο Γ.Ν.Σάμου «Άγιος Παντελεήμων»

Το Γ.Ν.Σάμου «Άγιος Παντελεήμων» ανακοινώνει την πλήρωση 4 ειδικευμένων ιατρών επί θητεία, ως ακολούθως:

  • 2 Επιμελητές Α’ Ψυχιατρικής (για το Κ.Ψ.Υ.)
  • 1 Επιμελητής Α’ Παιδιατρικής
  • 1 Επιμελητής Α’ Παθολογίας

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 16/08/2017-04/09/2017

Πληροφορίες: τηλ. 2273083125, 22730 83195

* 2 επιμ. Α’ Ψυχιατρικής
* 1 επιμ. Α’ Παιδιατρικής
* 1 επιμ. Α’ Παθολογίας Proslipsis.gr
Αιτήσεις μέχρι 4.7.2017.
* 1 επιμ. Β’ για τη ΜΕΘ του Λατσείου Κέντρου Εγκαυμάτων
Αιτήσεις μέχρι 6.9.2017.
* 2 επιμ. Β’ Ψυχιατρικής
* 1 επιμ. Β’ Καρδιολογίας
Αιτήσεις μέχρι 4.9.2017.
* 6 επιμ. Β’ Παιδιατρικής
Αιτήσεις μέχρι 13.9.2017.
* 2 επιμ. Β’ Παιδοψυχιατρικής
* 1 επιμ. Β’ Ακτινοδιαγνωστικής
* 1 επιμ. Β’ Ιατρικής Βιοπαθολογίας
Αιτήσεις μέχρι 13.9.2017.
* 1 επιμ. Α’ για τη ΜΕΘ
* 2 επιμ. Β’ για τη ΜΕΘ
Αιτήσεις μέχρι 13.9.2017.
* 1 επιμ. Β’ Μαιευτικής – Γυναικολογίας
Αιτήσεις μέχρι 30.8.2017.
* 1 επιμ. Β’ για τη ΜΕΘ
* 2 επιμ. Β’ Παιδιατρικής
Αιτήσεις μέχρι 4.9.2017.
* 1 επιμ. Β’ Γαστρεντερολογίας
* 1 επιμ. Β’ Παθολογικής Ογκολογίας
Αιτήσεις μέχρι 29.8.2017.
* 1 επιμ. Β’ για τη ΜΕΘ
Αιτήσεις μέχρι 30.8.2017.
* 3 επιμ. Β’ για τη ΜΕΘ Proslipsis.gr
Αιτήσεις μέχρι 28.8.2017.
* 2 επιμ. Β’ για την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)
Αιτήσεις μέχρι 29.8.2017. Proslipsis.gr
* 2 επιμ. Β’ για την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)
* 2 επιμ. Β’ Νευρολογίας
Αιτήσεις μέχρι 23.8.2017.
* 2 επιμ. Β’ Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας
Αιτήσεις μέχρι 11.9.2017.
* 1 επιμ. Β’ Νευροχειρουργικής
* 1 επιμ. Β’ Παιδιατρικής για την ΜΕΝ
* 3 επιμ. Β’ Αιματολογίας ή Παιδιατρικής για την ΜΜΜΟ
Αιτήσεις μέχρι 16.8.2017.
* 1 επιμ. Β’ Ψυχιατρικής
Αιτήσεις μέχρι 23.8.2017.
* 1 επιμ. Α’ Νεφρολογίας
Αιτήσεις μέχρι 23.8.2017.
* 4 επιμ. Β’ για τη ΜΕΘ
Αιτήσεις μέχρι 23.8.2017.
* 1 επιμ. Β’ Ορθοπαιδικής
Αιτήσεις μέχρι 16.8.2017.
* 1 επιμ. Β’ Νευροχειρουργικής
Αιτήσεις μέχρι 14.8.2017.
* 1 επιμ. Β’ Παθολογίας Proslipsis.gr
Αιτήσεις μέχρι 22.8.2017.
* 1 επιμ. Β’ Νεφρολογίας
Αιτήσεις μέχρι 14.8.2017.
* 1 επιμ. Β’ Αναισθησιολογίας
* 1 επιμ. Β’ Ακτινοδιαγνωστικής
* 1 επιμ. Β’ Ψυχιατρικής
Αιτήσεις μέχρι 14.8.2017.
* 1 επιμ. Β’ Παιδιατρικής
* 1 επιμ. Β’ Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας
Αιτήσεις μέχρι 14.8.2017.
* 1 επιμ. Α’ Παιδιατρικής
Β΄ Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας –
Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για τη ΜΕΘ)
Αιτήσεις μέχρι 9.8.2017.
* 1 επιμ. Β’ Καρδιολογίας
Αιτήσεις μέχρι 14.8.2017.
* 1 επιμ. Β’ Ψυχιατρικής Proslipsis.gr
Αιτήσεις μέχρι 14.8.2017.
* 1 επιμ. Β’ Μαιευτικής – Γυναικολογίας
Αιτήσεις μέχρι 16.8.2017.
* 1 επιμ. Β’ Χειρουργικής
* 1 επιμ. Β’ Ακτινοδιαγνωστικής
* 2 επιμ. Β’ για τη ΜΕΘ
* 1 επιμ. Β’ Παιδιατρικής για τη ΜΕΝ
* 2 επιμ. Β’ Ψυχιατρικής Proslipsis.gr
Αιτήσεις μέχρι 10.8.2017.
* 1 επιμ. Β’ Ακτινοδιαγνωστικής
* 1 επιμ. Β’ Ιατρικής Βιοπαθολογίας
* 1 επιμ. Β’ Νευρολογίας
Αιτήσεις μέχρι 9.8.2017.
 Proslipsis.gr
* 1 επιμ. Β’ Παιδοψυχιατρικής
Αιτήσεις μέχρι 8.8.2017.
* 1 επιμ. Β’ Παθολογικής Ανατομικής
Αιτήσεις μέχρι 29.7.2017.
* 1 επιμ. Β’ ειδικευμένων ιατρών ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας–Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας για τη ΜΕΘ
Αιτήσεις μέχρι 2.8.2017.
* 1 επιμ. Β’ Παιδοψυχιατρικής
* 3 επιμ. Β’ Αναισθησιολογίας
Αιτήσεις μέχρι 31.7.2017.
* 1 επιμ. Β’ Παιδιατρικής
Αιτήσεις μέχρι 25.7.2017.
* 1 επιμ. Β’ Πυρηνικής Ιατρικής
Αιτήσεις μέχρι 31.7.2017.
* 1 επιμ. Β’ Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας
Αιτήσεις μέχρι 31.7.2017.
από Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017 έως και Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017
από  19-06-2017 έως 08-07-2017