Θέση Ιατρού στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης Άγιος Στυλιανός

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης Άγιος Στυλιανός θα προσλάβει το παρακάτω ιατρικό, εποχικό προσωπικό. Παρατίθεται η ηλεκτρονική διεύθυνση της πρόσκλησης.
* 1 Παιδίατρο
Αιτήσεις μέχρι 27.12.2019.
2019-12-16 08:39