Θέσεις εποχικού προσωπικού στο Δήμο Αχαρνών

Ο Δήμος Αχαρνών θα προσλάβει το παρακάτω εποχικό προσωπικό. Παρατίθεται η ηλεκτρονική διεύθυνση της πρόσκλησης.
* 3 ΔΕ ή ΥΕ ΔΕ Τεχνιτών Οικοδομικών Εργασιών / Επιστρώσεων Πλακιδίων
* 1 ΔΕ ή ΥΕ ΔΕ Αρχιτεχνίτου Υδραυλικού
Υποβάλλονται αιτήσεις.
2019-12-18 09:18