Θέσεις ΕΣΥ

OKANA
* 1 Ιατρό Εργασίας
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%970%CE%A14690%CE%A9%CE%A1-%CE%A9%CE%91%CE%94?inline=true
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
* 1 ΠΕ Ιατρικής με ειδικότητα Ρευματολογίας με Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών
* 1 ΠΕ Ιατρικής με ειδικότητα Ρευματολογίας
* 1 ΑΕΙ Επιστημών Ζωής (Life Sciences) – (Βιολογίας ή Φαρμακευτικής ή Διαιτολογίας – Διατροφής ή  συναφών αντικειμένων) – Θέση Βιοεπιστήμονα ερευνητή
Αιτήσεις μέχρι 19.9.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9F%CE%94%CE%944691%CE%92%CE%A3-%CE%949%CE%96?inline=true

Δήμος Θεσσαλονίκης
* 3 Ιατροί Γενικής Ιατρικής
* 1 Ιατρός Παθολόγος
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%99%CE%9E%CE%9D%CE%9F%CE%95%CE%A4%CE%96-%CE%A4%CE%A16?inline=true

Νοσοκομείο Ηλείας
* 1 Ιατρό Παθολόγο
Αιτήσεις μέχρι 3 Οκτωβρίου 2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%998%CE%914690%CE%92%CE%A0-%CE%9C%CE%93%CE%99?inline=true
2019-09-16 08:01